Ecofleet
Vyzkoušejte Přihlášení

Zvládněte režim OUT tachograf přesně podle předpisů

alt

Tachograf doprovází profesionální řidiče téměř na každém kroku. Existují však výjimky, kdy tachograf pracovní dobu řidiče zaznamenávat nemusí. V jakých případech ho můžete s klidem vypnout? Čtěte dál a vyhněte se nepříjemným pokutám za porušení předpisů.

 

Co je to vlastně režim OUT tachograf

Pravidla ohledně používání tachografu jsou součástí pravidel mezinárodní silniční dopravy. Specifikuje je mezinárodní dohoda AETR a nařízení ES č. 561/2006. Ty uvádějí, jak často a na jak dlouho musí řidič dělat přestávky a odpočívat, čímž vzniká povinnost pracovní dobu řidiče zaznamenávat

Obě dvě dohody se přitom vztahují na přepravu nákladu vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje hmotnost 3,5 tuny. Přeprava, která svou povahou nespadá pod AETR a 561/2006, je logicky mimo působnost těchto dvou předpisů – anglicky „out of scope“. A odtud již pojmenování režimu out tachograf. Režim out tachograf se tedy nemusí řídit dohodou AETR ani nařízením 561/2006, což mimo jiné znamená, že pracovní doba řidiče během tohoto režimu nemusí být zaznamenávána a použití tachografu je nepovinné.

 

Kdy můžete režim OUT tachograf využít

Tachograf můžete s klidem vypnout v těchto případech:

  • Hmotnost vozidla nepřekračuje 3,5 tuny nebo se jedná o vozidlo pro přepravu osob s nejvýše devíti sedadly (včetně sedadla řidiče).
  • Vozidlo neslouží k přepravě nákladu ani osob, ale bylo tachografem vybaveno už z výroby a nelze ho demontovat. Může se jednat například o pumpu na beton a jiné stroje.
  • Přeprava nenaplňuje podmínky silniční dopravy. Co to znamená? Silniční přepravu definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, čl. 4. Podle něj je silniční doprava prováděna zcela nebo částečně po veřejných pozemních komunikacích prázdnými, nebo loženými silničními vozidly, používanými pro přepravu cestujících, nebo zboží. V režimu out tachograf můžete jezdit, pokud tuto definici nesplňujete. Avšak pokud například míříte na staveniště, ale využijete pro cestu silnici, nelze režim out tachograf využít. Stejně tak nelze režim out tachograf aktivovat na cestu s prázdným vozidlem po vykládce.

 

Další příležitosti pro aktivaci režimu OUT tachograf

Kromě výše popsaných pravidel existují ještě výjimky, které stanovuje přímo nařízení ES 561/2006. V těchto případech můžete opět bez obav přejít na režim out tachograf. Úplný výčet těchto výjimek najdete v článku 3 a 13 nařízení ES 561/2006, tady si představíme ty nejčastější.

V případech stanovených článkem 3 nemusí řidič tachograf vůbec používat ani vést evidenci jiným způsobem. Mezi tyto výjimky patří například:

  • vozidla používaná pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km,
  • vozidla, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 40 km/h,
  • speciální havarijní vozidla operující v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla,
  • vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby

Výjimky uvedené v článku 13 jsou pak tzv. fakultativní výjimky, o jejichž uplatnění rozhoduje každý členský stát EU samostatně. ČR této možnosti fakultativních výjimek využila a všechny přepravy uvedené v článku 13 tak mají možnost využít režim out tachograf. I v tomto režimu ale musíte povinně dodržovat dobu řízení a odpočinku a bezpečnostní přestávky. 

Mezi výjimky podle článku 13, které umožňují režim out tachograf použít, patří například:

  • vozidla používaná nebo najatá bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla,
  • traktory používané pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla,
  • vozidla používaná výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center, jako jsou přístavy, překladiště nebo železniční terminály.

 

Jak aktivovat režim OUT tachograf

Režim out tachograf lze zapnout a vypnout pomocí ovládání na tachografu, a to buď bez vložení karty, nebo s vloženou kartou řidiče. Kartu nemusíte vkládat v případě, že přeprava spadá pod některou z výjimek uvedených v článku 3 a 13 nařízení 561/2006, kterým jsme se věnovali výše. 

 

Režim OUT tachograf: Kdy vést evidenci

U výjimek podle článku 3 nemusí řidič vést evidenci vůbec. Pozor však na fakultativní výjimky podle článku 13. U nich sice také můžete zvolit režim out tachograf bez vložení karty, evidenci ale v takovém případě musíte vést ručně. Při přepravě, která nespadá do žádné z výjimek podle článku 3 ani 13, musí být při použití režimu out tachograf ponechána karta v tachografu.

V Ecofleet vám rádi na míru ušijeme řešení pro práci s daty z vašich tachografů, které odlehčí jak vašim dispečerům, tak řidičům.

 

 

Ozveme se vám zpět

Zanechte nám na vás kontakt a základní informace a my se vám ozveme zpět.
Jméno:*
Příjmení:*
Telefon:*
E-mail:*
Počet vozidel:*

Úspěšně odesláno

Výborně! Vaše informace byly úspěšně odeslány. Ozveme se vám obvykle během jednoho dne.
- případně volejte na -
- nebo pište na -